Видове услуги, предлагани от ОП „ЧИСТОТА” - Пловдив, 

за юридически и физически лица

• Извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметище в с. Цалапица - със  самосвал с екип от водач и 2 работници - 1 курс (2 часа) - 94,80 лв. с ДДС.

• Извозване на едрогабаритни и насипни отпадъци от една площадка до сметище в с. Цалапица - със  самосвал с екип от водач без работници - 1 курс (2 часа) - 76,80 лв. с ДДС.

• Товарене с челен товарач - 1 час - 48,00 лв. с ДДС.

• Поставяне и извозване на контейнер тип "Лодка" (открит) за едрогабаритни и строителни отпадъци - 1 курс - 155,00 лв. с ДДС.

• Всяко следващо обслужване на контейнер тип "Лодка" - 1 курс - 140,00 лв. с ДДС.

  Празен пробег за контейнер тип "Лодка" (в двете посоки) - 1 км/1.00 лв. с ДДС.

  • Машинно миене (маркуч) на паркинги, площадки - 1 час -  66,00 лв. с ДДС.

• Машинно миене (дюзи) – 1 час - 60,00 лв. с ДДС.

• Машинно метене  - 1 час - 54,00 лв. с ДДС.

• Ръчно метене - 1 чов./час - 7,20 лв. с ДДС.

• Каналопродухване - 1 м - 18,00 лв. с ДДС.

• Празен пробег за комбиниран автом. (ямо и каналочистене) - 1 км - 0,90 лв. с ДДС.

• Автовишка (работна височина -15 м) за почистване на улуци, фасади, поставяне на рекламни пана, украси и др.:

  - с един работник - 1 час - 35,00 лв. с ДДС;

   - с двама работници - 1 час 42,20 лв. с ДДС.

• Почистване на сняг със снегорин - 1 час - 60,00 лв. с ДДС.

Телефон за информация: 032/ 675 811 115, специалист продажби: Снежана Вълчанова